Cổng thông tin tổng hợp về mỹ phẩm, trang điểm, và kiến thức làm đẹp

Các hạng mục miễn trừ

Những trách nhiệm người sử dụng cần lưu ý khi xem và thu thập thông tin trên trang web này.

  • Những tin tức được cung cấp tại đây và những ý kiến đánh giá của người sử dụng được đưa lên trang web sau khi đảm bảo nội dung không vi phạm pháp luật cũng như những giá trị đạo đức; người sử dụng có quyền tự quyết định xem và thu thập thông tin tại trang web và công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc này.
  • Trong trường hợp xảy ra sự cố giữa người sử dụng trang web với một bên thứ ba, thì hai bên tự thỏa thuận để giải quyết với nhau.
  • Ý kiến đánh giá được đăng trên trang web chúng tôi là trung lập đối với tất cả các doanh nghiệp cũng như những người sử dụng. Nghiêm cấm mọi hành gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính trung lập này (loại bỏ, hạn chế những đánh giá tiêu cực…). Nếu chúng tôi nhận thấy những hành vi can dự đến điều này, chúng tôi sẽ xóa bỏ đăng ký thành viên, hoặc ngừng đăng thông tin sản phẩm có liên quan.
  • Tính trung lập của web site dựa trên phán đoán của công ty chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi không phải ký hợp đồng với tất cả các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm.
  • Ngoài ra, công ty chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm về những sản phẩm được cung cấp trên trang web, cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu trang web bị ngăn chặn, gây hại hay những nguyên nhân xảy ra sự tổn hại đó.