Cổng thông tin tổng hợp về mỹ phẩm, trang điểm, và kiến thức làm đẹp

Quyền tác giả – Thương hiệu

  • Những ý kiến đóng góp trên trang web này thuộc bản quyền của công ty chúng tôi sau khi đã thông qua các thành viên. Nếu không được sự cho phép của công ty chúng tôi, không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các sản phẩm, tài liệu, cửa hàng, xuất bản …khác ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ hình thức nào.
  • Ngoài ra, trang web thuộc bản quyền của công ty chúng tôi, bao gồm cả những tư liệu được đề cập dưới đây. Đánh giá ý kiến, những data base chứa dữ liệu về ý kiến thành viên, về sản phẩm, đánh giá được đăng trên trang web, thiết kế trang web, chú thích và những thứ khác: bài viết, âm nhạc, bản đồ, video clip, hình ảnh, chương trình, biên tập, data base … được xem như bản quyền mang cấp độ thứ hai của công ty chúng tôi.
  • Tên trang web, tên công ty, thương hiệu hay các sản phẩm được đưa lên website của chúng tôi đều phải được đăng ký thương hiệu bản quyền.
  • Những dịch vụ trang web cung cấp không bao hàm ý nghĩa quy định rõ cũng như phủ nhận quyền sử dụng như là quyền lợi của bên thứ ba đối với người sử dụng trang web. Như vậy, không ai có quyền công khai dữ liệu, phát tin công khai, phân phối, chuyển nhượng, dịch thuật, thay đổi hình dạng; không được sao chép dữ liệu về những ý kiến hoặc thông thông tin sản phẩm đã được tích lũy trong hệ thống mà không có sự cho phép của công ty chúng tôi hoặc những người có quyền hạn.
  • Ngoài một số dữ liệu về ý kiến đánh giá được sự cho phép của công ty chúng tôi, nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, phân tích và công khai kết quả từ những dữ liệu từ trang web này (Kể cả mục đích thương mại hoặc phi thương mại)
  • Ngoài ra, nếu không có sự cho phép của công ty chúng tôi, nghiêm cấm bất kỳ hành vi xâm phạm bản quyền hay thương hiệu như giả danh sử dụng tên trang web này nhằm mục đích thương mại.

Bạn có thể sử dụng theo sự cho phép của chúng tôi hoặc có thể thỏa thuận riêng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.