Cổng thông tin tổng hợp về mỹ phẩm, trang điểm, và kiến thức làm đẹp

Kim Hoa Bà Bà

310 Rank - Heavy User
Họ tên

Kim Hoa Bà Bà

Giới tính

Nữ

Địa chỉ

TP. Hà Nội

Ngày tháng năm sinh

10/01/1989

Nghề nghiệp

Sinh viên đại học/cao học

Loại da

Da hỗn hợp