Cổng thông tin tổng hợp về mỹ phẩm, trang điểm, và kiến thức làm đẹp

Hong Nguyen

230 Rank - Middle User
Họ tên

Hong Nguyen

Giới tính

Nữ

Địa chỉ

TP. Hà Nội(Tỉnh Hà Tây cũ)

Ngày tháng năm sinh

02/21/1986

Nghề nghiệp

Văn phòng

Loại da

Da thường

Loại tóc

Tóc thường

Chi phí mỹ phẩm hàng tháng

Dưới 200, 000 VND