Từ điển làm đẹp

Kem nền dạng thỏi (Stick foundation)

Kem nền dạng cây là kem nền được nén lại thành thỏi. Kem nền được nén chặt nên độ che phủ rất tốt. Loại kem này được sử dụng trong bước trang điểm nền.