Từ điển làm đẹp

Cream foundation

Cream foundation thuộc dạng sệt hoặc dạng nhũ.

Nó gần giống với foundation dạng lỏng nhưng thành phần có chứa dầu nhiều hơn và độ che phủ tốt hơn.