Từ điển làm đẹp

Phấn nền (powder foundation)

Phấn nền là một dạng trong những sản phẩm trang điểm nền, dạng bột được nén chặt lại thành hình dạng nhất định.

Là một chất liệu polome tổng hợp, thành phần bao gồm dầu, dầu este, polyvinylpyrrolidone.