Từ điển làm đẹp

Chất làm mềm da

Chất liệu làm mềm da là nguyên liệu có công dụng làm cho da mềm mịn.

Chất liệu tạo ra lớp màng bảo vệ chống mất độ ẩm trên da nên làm cho da mềm mại Chính vì vậy được gọi là chất làm mềm da.