Từ điển làm đẹp

Cleasing foam

Cleasing foam là sản phẩm chỉ sử dụng cho rửa mặt.

Thông thường bọt rửa mặt có cả hai công dụng rửa mặt và tẩy trang.