Từ điển làm đẹp

Mỹ phẩm cơ bản

Là những sản phẩm có tác dụng giữ da, làm cho da không bị xấu đi sau khi dùng mỹ phẩm.

Chất rửa mặt, huyết thanh, chất tẩy trang, nước hoa hồng, sữa dưỡng da đều là mỹ phẩm cơ bản.