Từ điển làm đẹp

Liệu pháp bằng hương thơm

Liệu pháp bằng hương thơm là phương pháp chống căng thẳng bằng hương thơm từ tinh dầu