Từ điển làm đẹp

Thực phẩm bổ sung

Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng còn thiếu trong những bữa ăn hàng ngày; có tác dụng tăng cường sức khỏe và tăng sức đề kháng phòng ngừa bệnh tật