Từ điển làm đẹp

Chăm sóc móng (Nail care)

Chăm sóc móng là duy trì móng khỏe đẹp, điều chỉnh độ dài cũng như chăm sóc vùng da quanh móng.