Từ điển làm đẹp

Foundation

Là loại mỹ phẩm trang điểm nền. Foundation có các dạng: phấn, dạng lỏng, kem.