Từ điển làm đẹp

Make up

Make up là làm cho khuôn mặt và cơ thể trở nên đẹp hơn. Nói một cách thông thường nhất là trang điểm.